Franska Alliansen i Jönköping

Kontakta oss

Ordförande
Constantin Dragan
constantin.dragan@alliancefrancaise-jonk.se

Vice ordförande
Ann Björnfjord
ann.bjornfjord@alliancefrancaise-jonk.se

Sekreterare
Ellinor Norberg
ellinor.norberg@alliancefrancaise-jonk.se

Vice-sekreterare
Lena Knutsson
lena.knutsson@alliancefrancaise-jonk.se

Kassör
Håkan Enochsson
hakan.enochsson@alliancefrancaise-jonk.se

Vice kassör
Agneta Marklinger
agneta.markinger@alliancefrancaise-jonk.se

 

Ledamot:

Ann Garming
ann.garming@alliancefrancaise-jonk.se