Franska Alliansen i Jönköping

AF i Jönköping

 En mycket aktiv kulturförening

 

Alliance Française är en världsomfattande förening som grundades  i Paris 1883. Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, har till syfte att främja intresset för det franska språket och den franska kulturen.

Den utgör i varje land en naturlig samlingspunkt för Frankrikevänner.

Man behöver absolut inte tala perfekt franska för att delta. En del aktiviteter är helt på svenska. Alla intresserade är välkomna!

 

Historia

Alliance Française i Jönköping bildades på hösten 1928. Det berättas att vår förste föreläsare från Alliance Française i Paris, som anlände till Jönköpings station den 13 december, en iskall Luciadag då det stormade på Vättern, fick ett välkomnande som imponerade mycket på honom. Strax efter att han stigit av tåget mötte han ett Luciatåg och utbrast då: ”Den andra Ljusets stad”! En fin komplimang, då ”Ljusets stad” för alla fransmän är Paris.

 

Idag

Numera är Alliance Française en förening där alla som är intresserade av Frankrike och det franska språket träffas för att umgås, lyssna på franska, prata om man så vill. Flera av våra medlemmar kommer ursprungligen från fransktalande länder.

Ungefär en gång i månaden på kvällstid hålls träffar, ofta med en inbjuden gäst från Frankrike som håller ett anförande om något ämne med fransk anknytning. Vi ordnar även vinprovningar, visaftnar och även anförande på svenska om t ex fransk konst och litteratur. Därefter serveras en lätt måltid till självkostnadspris för den som vill. Umgängesspråket mellan medlemmarna är givetvis svenska, men för att ha behållning av föreläsningar och andra aktiviteter måste man ha vissa kunskaper i franska. Och vill man träna sin franska kan man göra det.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Den uppbär inga bidrag förutom ett föreningsbidrag från Jönköpings kommun och är ekonomiskt beroende av sina medlemmars avgifter. Styrelsen uppbär inga arvoden.