Franska Alliansen i Jönköping

Alliance Française i Världen

Författaren Jules Verne var med och grundade Alliance Francaise

Alliance française bildades 1883 i Paris av några enskilda initiativtagare – varav de flesta universitetslärare – som ville skapa en förening med syfte att sprida kännedom om det franska språket, den franska litteraturen, vetenskapen och konsten för att stärka Frankrikes inflytande i världen. Från start fick föreningen kraftigt stöd av inflytelserika personer inom olika samhällsklasser. I den första styrelsen ingick många kända namn, bland annat Louis Pasteur, Ernest Renan och Jules Verne.

Över hela världen finns idag mer än 800 föreningar i 137 länder. Inräknat medlemmar och studerande är över 500.000 människor engagerade. Det är framför allt insatserna från de många frivilliga entusiasterna under de 130 år som gått, i Frankrike och i andra länder, som skapat framgången. Med tiden har det franskpatriotiska inslaget tonats ner. Inriktningen är idag att stimulera intresset för det franska språket och den franska kulturen. Som en sammahållande faktor över hela världen fungerar Fondation Alliance Française i Paris.

Den första föreningen i Sverige bildades 1889 i Stockholm under namnet Samfundet Alliance Française, följd 1891 av en avdelning i Uppsala, Alliance Française d’Upsal, och 1892 av en i Göteborg. Varje förening utgör en självständig enhet, med egen ekonomi och med lokal förankring på orten där den verkar. De svenska föreningarna samarbetar sinsemellan och med Franska Ambassaden i Sverige.

Att Frankrikes president, François Hollande, är hedersordförande markerar vilken vikt man i Frankrike tillmäter rörelsen och dess verksamhet.