Franska Alliansen i Jönköping

Contact

Président
Constantin Dragan
constantin.dragan@alliancefrancaise-jonk.se

Vice – président
Ann Björnfjord
ann.bjornfjord@alliancefrancaise-jonk.se

Secrétaire
Ellinor Norberg
ellinor.norberg@alliancefrancaise-jonk.se

Vice-secrétaire
Lena Knutsson
lena.knutsson@alliancefrancaise-jonk.se

Trésorier
Håkan Enochsson
hakan.enochsson@alliancefrancaise-jonk.se

Vice-trésorier
Agneta Marklinger
agneta.marklinger@alliancefrancaise-jonk.se

Membre représentant

Ann Garming
ann.garming@alliancefrancaise-jonk.se