Välkommen till Alliance Française i Jönköping!

En mycket aktiv kulturförening

Alliance Française är en världsomfattande förening som grundades  i Paris 1883. Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, har till syfte att främja intresset för det franska språket och den franska kulturen.

Den utgör i varje land en naturlig samlingspunkt för Frankrikevänner.

Man behöver absolut inte tala perfekt franska för att delta. En del aktiviteter är helt på svenska. Alla intresserade är välkomna!

Bonnes vacances