Actualité

france-deuil

Vi är djupt chockade och upprörda över den fruktansvärda tragedi som Frankrike återigen drabbats av. Våra tankar och  fulla medkänsla går till offren i Nice och deras anhöriga. Att en så vidrig attack händer på Frankrikes nationaldag, en frihetens festdag, den 14 juli, är oförlåtligt.

Vi vill därför uttrycka vårt starka engagemang för ett fortsatt arbete att stötta och främja fred, samförståelse  och demokratiska värderingar mellan människor, oavsett trostillhörighet, ursprung eller övertygelser.

____________________________

En mycket aktiv kulturförening

Alliance Française är en världsomfattande förening som grundades  i Paris 1883. Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, har till syfte att främja intresset för det franska språket och den franska kulturen.

Den utgör i varje land en naturlig samlingspunkt för Frankrikevänner.

Man behöver absolut inte tala perfekt franska för att delta. En del aktiviteter är helt på svenska. Alla intresserade är välkomna!

Bonnes vacances